NABÍDKA PROGRAMŮ

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
- Jan Amos Komenský

PROGRAMY PRO ŽÁKY

BRICK DO ŠKOL dělá dětem z učení zážitek! Nabídka programů je pro děti z mateřské školy a pro děti základních škol, 1. - 9. třídy. Programy jsou zaměřené na popularizaci technických předmětů, zlepšení motoriky a prostorového vnímání, programování a robotiku, kooperaci ve třídě.

PROGRAMY PRO UČITELÉ

BRICK DO ŠKOL Vám dává pomocnou ruku pro moderní a kreativní vzdělávání! Programy pro pedagogy Vám pomáhají využívat při výuce LEGO®, Ozoboty, tablety a to téměř v jakémkoli předmětu. Pomáháme začínajícímu učiteli a ukážeme Vám, jak pracovat se sociogramem třídy.

Veškeré programy a projektové dny se opírají o Šablony MŠMT (OP VVV) a lze tak na ně čerpat peníze z výzev II a III. V případě dotazů k čerpání peněz z těchto šablon se na nás neváhejte obrátit.